Historia stowarzyszenia
Dodane przez vitek1980 dnia Marzec 01 2013 09:53:58
HISTORIA STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW I SYMPATYKÓW SZKOŁY „NASZA BUDA” W LUBSKU

Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków Szkoły „Nasza Buda” powstało z i inicjatywy nauczycieli Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych w lubsku w dniu 20 września 2005 roku. Głównym celem działania Stowarzyszenia była organizacja uroczystości 60–lecia LO, promowanie szkoły oraz powiatu żarskiego, miasta Lubsko, wspieranie działalności szkolnych kół zainteresowań. Podczas zebrania założycielskiego wybrano władze Stowarzyszenia.
Pierwszy zarząd Stowarzyszenia działał od 20.09.2005 r. do 10.2008 roku w składzie:

Prezes: Anna Anufrowicz
Zastępca: Lilia Busz
Skarbnik: Renata Tetera
Członkowie: Grzegorz Włodarczak
Katarzyna Kuźmiak
Aleksander Draguła
Danuta Kulczyk

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący: Dagmara Kilczak-Sobańska
Członkowie: Wioletta Nawrot
Ewa Koszalik

Przez trzy lata działania Stowarzyszenia podejmowane różnorodne przedsięwzięcia na rzecz uczniów ZSOiE, nauczyciele pisali projekty pozyskując fundusze na organizacje konkursów przedmiotowych. Rozpoczęto procedurę zakładania niepublicznego gimnazjum, które z powodzeniem otworzono 01 września 2008 roku. Zarząd powołał na stanowisko dyrektora członka Stowarzyszenia nauczyciela geografii mgr Marka Fiedlera. Od tego momentu prowadzenie Niepublicznego Gimnazjum dla Młodzieży w Lubsku stało się głównym celem naszej działalności.

W październiku 2008 na Walnym Zebraniu Stowarzyszenia zmienił się skład Zarządu Stowarzyszenia, który pracował w następującym składzie:

Prezes: Anna Anufrowicz
wiceprezes: Renata Tetera
wiceprezes do spraw projektów: Stefan Cięzkowski
skarbnik: Agnieszka Żurek
członkowie: Katarzyna Kuźmiak
Gabriela Fiedler
Danuta Kulczyk
Maciej Witczak

Komisja rewizyjna:

Przewodnicząca Dagmara Kliczak-Sobańska
Członkowie: Ewa Koszalik
Wioletta Nawrot

Zarząd Stowarzyszenia w tym składzie pracował do 10 stycznia 2012. W tym czasie przeprowadzono pod patronatem Stowarzyszenia liczne konkursy przedmiotowe, pozyskano znaczne kwoty na ich przeprowadzenie. Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków Szkoły „Nasza Buda” uzyskało status organizacji pożytku publicznego, dzięki czemu pozyskuje dochody z 1% podatku na realizację działań statutowych.
10.01.2012 Walne Zebranie Stowarzyszenia Wybrało nowe władze Stowarzyszenia na kolejną czteroletnią kadencję.

Prezes Stowarzyszenia: Renata Tetera
wiceprezes: Marek Busz
Skarbnik: Agnieszka Żurek
Członkowie: Anna Ćwik
Ewa Kokot
Dariusz Wojnarowski
Maciej Witczak